Што велат жителите и жителките од Општина Аеродром за нивното искуство со возење велосипед/пешачење низ Скопје?

Што им е потребно на граѓаните од Општина Аеродром за почесто да возат велосипед/пешачат?

Гласило бр.1 – Зошто возење велосипед и пешачење?

Гласило бр. 2 – Промена на навиките за поздрав и поквалитетен живот?