Debate on transitional justice and REKOM at the School of Public Policy

Share This Post

На 29.11.2017 (среда) во 17:30 часот Хотел Порта дебатиравме на тема „Берлинскиот процес и помирувањето во регионот(РЕКОМ)„ Предавачи беа: Проф. Жидас Даскаловски, Ана Марјановиќ Рудан,Анита Митиќ,Наташа Кандиќ.

More To Explore