Crpm and D4d Successfully Launched the New Internet Platform – Indiocators4development

Share This Post

The Center for Research and Policy Making (CRPM) in collaboration with Democracy for Development (D4D) from Kosovo promoted the innovative online platform – Indicators4Development (http://ind4dev.scards.com/)

The platform is broken down into categories, indicator groups, and indicators. It has four categories:

(a) Economy,

(b) Governance,

(c) Rule of Law and Security, and

(d) Social Development.

Each of these categories has indicator groups (e.g. output and prices, environmental sustainability, justice system etc.). Then within each of these categories there are specific indicators (e.g. nominal gdp, environmental sustainability index, backlog of cases etc.). This platform is visually appealing and contains latest information on about 200 indicators. Easy access to this kind of information will enable a diverse level of accountability which will demand results-oriented policy-making. In addition, stakeholders and government will benefit from this tool because it provides easy to spot and detect in which area a particular country is regressing or progressing in specific area compared to other countries in the region.

The platform will make the civic engagement more powerful in both mass and also substance. The public will be more informed for certain issues and they can easily fact-check a lot of things. Through the platform it can be noticed which data is missing and from which institutions. Therefore, the lack of data in some indicators is not necessarily bad as it may be used as a tool to put more pressure on those institutions to provide data.

The platform contains visible methodology on how the data is collected as well as sidebars for commenting and proposing new indicators which makes interactive and open for public suggestions and ideas for its improvement.

 


  

Промовирана интернет платформата Indicators4development

На 28.01.2016, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во соработка со Демократија за развој (D4D) од Косово, ја промовираа интернет платформата Indicators4Development (Индикатори за развој).

Платофрмата која броји четири категории, економија, владеење, владеење на правото и општествен развој има за цел преку нејзиното користење да поттикне соработката помеќу земјите од Западен Балкан околу работењето на јавните институции. Платоформата е достапна на овој линк:ind4dev.scards.com .

На вчерашното промовирање присустувуваа неколку гости меѓу кои Дејан Станков, заменик директор на Државниот завод за статистика, Елена Анчевска од Институтот за европска политика, Анета Цекиќ од Институт за социолошки и политичко-правни истражувања и проф. д-р Жидас Даскаловски. Пристуните беа охрабрени да дадат оценка за платформата, а од нив стигнаа и неколку сугестии со цел нејзино подобрување. Најпрво, беше предложено подобрување на видливоста во делот на методологијата според која се собрани податоците и изворот од каде се црпат истите. Понатаму, се сугерираше широко распространување и промовирање на платформата, но и поттикнување на сите потенцијално заинтересирани страни да предлагаат нови индикатори со што би се подобрил квалитетот и понудата на оваа интернет платформа. Исто така се предложи во иднина оваа палтформа да биде надградена со алатки кои ќе им служат на граѓаните во поглед на што полесно остварување на секојдневните обврски и активности.

Платформата денеска ќе биде промовирана и во Албанија, по што се очекува од проектните партнери силни активности за нејзино распространување и ширење низ јавноста. Постои уверување дека оваа платформа ќе биде од особена корист за граѓанското општество, за истражувачите, но и за студентите. Дополнително, и државните чинители ќе имаат корист од оваа алатка бидејќи на лесно и воочливо ќе можат да видат во која област одредена земја има напредок или уназадува во однос на останатите држави од регионот.

###

Овој проект е потпомогнат со грант од страна на Фондацијата Отворено општество во соработка со Think Tank Фондот на Фондацијата Отворено општество.

 

 

 

More To Explore