ЦИКП развива стандарди на квалитет во управувањето на невладините организации.

Share This Post

Со поддршка на ЦИВИКА програмата на Швајцарската развојна соработка ЦИКП развива стандарди на квалитет во управувањето на невладините организации. Во рамките на проектот преку интервјуа се тестира методологијата на оценка на доброто управување во невладиниот сектор.

More To Explore