Успешно завршена обука за врснички едукатори

Share This Post

Заврши обуката за врснички едукатори во рамки на проектот “Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров”.

Овие неколку дена, заедно со претставниците од партнерските организации Младите Можат и Organized Youth Association научивме нови работи, се дружевме и забавуваме заедно. Сега веќе има сертифицирани млади за имплементирање на “Програмата М” во двете општини.

Проектот е развиен во соработка со CARE International Balkans и со поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија во С. Македонија.

More To Explore