Предавање на поранешната судијка во Европски Суд за човекови права Мирјана Лазаревска Трајковска

Share This Post

На 15.2.2018 година во рамките на Школо за јавни политики предавање одржа поранешната судијка во Европски Суд за човекови права во Стразбург, Мирјана Лазаревска Трајковска. Покрај краткиот опис за работата на Судот таа ни ги откри деталите за некои од поважните случаи пред овој суд.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support