Повик за прибирање понуди за набавка на компјутерска опрема

Share This Post

Во рамки на проектот Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за родовата еднаквост преку унапредување на капацитетот на Мрежата за родово одговоно буџетирање, финансиран од Австриската агенција за развој (АДА) и Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (СИДА), објавуваме повик за прибирање понуди за набавка на компјутерска опрема.

Повеќе детали за повикот и техничката документација:

Барање за понуда за компјутери

Повикот е отворен до 28.12.2022 до 16:00 часот.

More To Explore