Повик за преведувачи на два онлајн модули

Share This Post

Во рамките на проектот: „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски инициjативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“  од страна на експертки, се изработени два онлајн тренинг модула :

  • Првиот тренинг модул ќе е наменет за планирање, организирање и фасцилитирање на форуми во заедницата со вклучена родова перспектива;
  • Вториот тренинг модул е наменет за развивање на мониторинг извештај преку употреба на алатки за родово одговорно буџетирање;

Онлајн тренинг модулите ќе идат поставени на е-платформата на GBWN. Онлајн модулите се во должина од 30 страници во WORD.

Со цел употреба и достапност на тренинг модулите во Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Молдавија потребен е превод на содржината на модулите од англиски на следните јазици: македонски, албански, српски/босански/црногорски и романски.

За таа цел се потребни 4 преведувачи од англиски јазик на погоре наведените јазици.

Преводот е потребно да се заврши најдоцна до 15.07.2024.

Понудата треба да се достави до 26.06.2024 година.

За повеќе информации погледнете го следниот документ. 

More To Explore