Повик за ангажирање на родов експерт за компаративна анализа и извештај

Share This Post

Во рамките на проектот: „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски инициjативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“ е потребен родов експерт за подготовка на компартивна анализа односно извештај од почетното и завршното истражување на проектот.

Во извештајот ќе се споредат податоците и ќе се донесат заклучоци и препораки во однос зајакнување на родовата еднаквост и имплементирање на родово одговорното буџетирање во 17 општини.

Крајниот рок за пријавување е наjдоцна до 12:00 часот, 26.06.2021 година.

Сите дополнителни информации можете да ги најдете во следниот документ.

More To Explore