Пет компостери поставени во дворовите на неколку средни училишта во Скопје

Share This Post

Во рамките на проектот „Го сакам Скопје зелено“, финансиран од Град Скопје, набавивме пет компостери кои ги поставивме во училишните дворови на СУГС „Никола Карев“, СУГС “Владо Тасевски”-ПТТ, СУГС “Георги Димитров”, СУГС “Кочо Рацин” и СУГС “Лазар Танев” со цел да ги обучиме одговорните професори/ки, како и да ги запознаеме средношколците/ките со процесот на компостирање. Одржавме и обука со д-р. Душко Неделковски од Земјоделскиот Институт при УКИМ за тоа како правилно се компостира.

Во наредниот период, средношколците/ките и професорите/ките од овие училишта ќе вршат селекција на органски отпад и сами ќе прават природен компост, кој потоа ќе го користат како природно ѓубриво во училишните градини. Промовираме еколошко управување со органскиот отпад и заедно се бориме против климатските промени!

More To Explore