Обука за врснички едукатори во рамки на проектот “Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров”

Share This Post

Денес започна обуката за врснички едукатори во рамки на проектот “Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров”, кој е развиен во соработка со CARE International Balkans и со поддршка на Амбасада на Кралството Норвешка во Скопје.


Претставници од партнерските организации Youth Can- Младите Можат и Organized Youth Association и членови од нашиот тим ја следат оваа обука која ќе ни овозможи подготовка за следната фаза каде ќе работиме со млади момчиња од средни училишта во двете општини.

More To Explore