Обука за врснички едукатори во рамки на проектот “Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров”

0
70

Денес започна обуката за врснички едукатори во рамки на проектот “Градење на здрави животни навики на момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров”, кој е развиен во соработка со CARE International Balkans и со поддршка на Амбасада на Кралството Норвешка во Скопје.


Претставници од партнерските организации Youth Can- Младите Можат и Organized Youth Association и членови од нашиот тим ја следат оваа обука која ќе ни овозможи подготовка за следната фаза каде ќе работиме со млади момчиња од средни училишта во двете општини.