Инфографик: Општа перцепција во поглед на родовите и сродни прашања

Share This Post

Дали грижата за домот ги прави жените и девојките „добри сопруги“, дали треба да имаат исти примања како мажите и дали жената треба да бара наследство? Ова се резултатите од истражувањето кое беше направено со помош на Европската Унија и UN Women.

More To Explore