Инфографик: Европски работнички совет- механизам за информирање и консултирање на работниците во процесот на донесување одлуки

Share This Post

Работниците имаат право да бидат информирани и консултирани за одредени прашања од работењето на компанијата. Но, тоа право не се остварува непосредно и поединечно, туку преку избрани претставници од вработените.

Во нашата земја за легитимни и избрани претставници на работниците се сметат синдикалните претставници, бидејќи во домашното законодавство не постојат работничките совети.

Доколку се прашувавте како да станете дел од европските работнички совети, прочитајте го Водичот за вработени.

More To Explore