Инфографик: Влијанието на ковид-19 врз земјоделството, вклучувајќи и родова анализа

Share This Post

Сликовит приказ на последиците од ковид-19 врз земјоделството од гледиште на македонските жени фармери и фармери.

Повеќе информации и податоци за состојбите може да најдете во нашата студија на политики насловена „Влијанието на ковид-19 врз земјоделството, вклучувајќи и родова анализа“, која ја подготвивме во соработка со National Federation of farmers – NFF.

More To Explore