ИЗВЕШТАЈ | РАБОТИЛНИЦА – ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во рамките на проектот финансиран од Европската Унија ,,Застапување за отворена влада: поставување на агендата на граѓанското општество и мониторирање на владините акциски планови“ и поддржан од Организацијата за развој на Обединетите Нации (УНДП) ја одржа првата работилница со тема Транспарентност и отчетност од процесот за креирање на третиот Акционен план за Отвореното владино партнерство (ОВП) 2016-2018 година…

, Mk  , Eng

 

More To Explore