Штип, 23-ти и 24-ти април 2007

 

Програма:

 

23.04.2007 (Понеделник)

19.30-21.30h

(место: Трговски центар, Штип)     Јавна акција

Видео програма (кратки филмови на теми за жена), ЦИУ Мултимедиа

Звучен перформанс со звуци од текстилната индустрија, Владош Рибски

24.04.2007(Вторник)

12.00-14.00h

(место: Сала бр. 2 во општина Штип)           Дебата и дискусија “Развој, труд и род

Глобализација, работни стандарди и женски права: глобален дискурс и локална реалност

Презентер: Данче Николовска, Комисија за еднаквост меѓу жени и мажи при општина Штип

Замислени и реални граници на експлоатација на жените: студија на случај со текстилни работнички во Македонија

Презентер: Катерина Миленковска, Центар за пермакултура и мироградба, Штип

Високо едуцираните жени и позицијата на пазарот во Штип

Презентер: Соња Петровска, Комисија за општествена дејност при општина Штип

Правни случаи на економска експлоатација на жени во Штип

Презентер: Рајна Пановска, заменик на Народен правобранител во Штип

Профит и права: перцепцијата на Трудовата инспекција во Штип

Презентер: Магдалена Тренева, Трудова инспекција, канцеларија во Штип

Предизвици за идниот развој на Штип: улогата на младите жени

Презентер: Марија Ристеска, Центар за истражување и креирање на политики, Скопје

 

Програмата е поддржана од Исток-исток Програмата на

Фондација Институт Отворено Општество Македонија