Второ седмично предавање на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” за 2022/23 година

Share This Post

Неделно предавање во четврток 15.12.2022 во 18 часот во просториите на ЦРПМ. Предавач беше проф. Звонко Јанкуловски поранешен македонски амбасадор во Стразбур, шеф на постојаната мисија при Советот на Европа, експерт за човекови права.  Тој говореше на тема: Значењето на темата човекови права, механизми за нивна заштита, ЕКЧП и Судот во Стразбур.

 

More To Explore