Академија за политички лидери

Share This Post

Школото за јавни политики Мајка Тереза, во соработка со Школото за политика Димитар Паница од Бугарија организираше академија за политички лидери од двете земји. Во рамките на истата имавме средба и дискусија и со премиерот на соседната земја, Николај Денков, со министерот Јулијан Попов, со Илхан Кјучјук, известувачот за Македонија во Европарламентот, како и предавања и дебати со угледни професори како Ингрид Шикова. Ни се обрати со свои видувања за односите помеѓу двете земји и амбасадорката Ангеза Руси- Поповска.

More To Explore