ЦИКП и претставници на проектот ,,Смарт старт” разговараше со Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска

Share This Post

ЦИКП и претставници на проектот ,,Смарт старт” разговараше со Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска  како социјални претприемачи и социјални иноватори. Искуствата од овој проект ќе бидат искористени при креирање на новата рамка за социјално претприемништво.

More To Explore