Споредба на податоци од бизнис анкета 2014-2016 година за скриената економија во Македонија – Инфографикони.

0
1687

Споредба на податоци од бизнис анкета 2014-2016 година за скриената економија во Македонија – Инфографикони.